โรงพยาบาลมะการักษ์
Makarak Hospital
 
  • Header
  • Header2
  • Header2
  • Header2
โรงพยาบาลมะการักษ์
[ กลับ ] [ ตอบคำถาม ]
คำถาม : ตรวจสุขภาพประจำปีสิทธิประกันสังคม
pea
ถาม 
9กค.61 13:20:56

อยากสอบถามว่า ทาง รพ.มีการให้บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ไหมครับ ในกรณีที่เป็นสถานประกอบกิจการ ที่ลูกจ้างมีสิทธิตรวจสุขภาพประจำปีของประกันสังคม อยุ่ที่ รพ.มะการักษ์ 

ขอบคุณครับ

Website นี้ แสดงผลได้ดีใน Browser Google Chrome, Mozilla Firefox,Internet Explorer เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป

© 2010 By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี :)