เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

12 สิงหาคม 2565

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ทรงพระเจริญ

เข้าสู่เว็บไซต์ โรงพยาบาลมะการักษ์