ล้างมือ บ่อยครั้ง หยุดยั้งเชื้อโรค


ในปัจจุบันนี้ จะเห็นได้ว่ามีโรคติดต่อหลายชนิดเกิดขึ้นใหม่ๆ แปลกๆ มากมาย ซึ่งสาเหตุใหญ่คงเป็นเพราะสภาพอากาศทั่วไปเดียวนี้แปรปรวนมากขึ้นทุกวัน เดี๋ยวร้อน เดี๋ยวหนาว เป็นหนทางให้พวกเชื้อโรคต่างๆ แพร่พันธุ์ไปทั่ว และที่น่ากังวลที่สุดนั่นคือการแพร่เชื้อโรคเข้าสู่คน ปัจจุบันจึงเกิดการตื่นตัวมากยิ่งขึ้นในการป้องกันเชื้อโรคจากแหล่งต่างๆ ทั้งทางอาหาร น้ำดื่ม สิ่งแวดล้อมทั่วไป และการใช้เครื่องมือเพื่อป้องกันโรค เช่น ผ้าปิดปาก-จมูก ถุงมือ หรือความแพร่หลายของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย เช่น สบู่ฆ่าเชื้อ สเปรย์ฆ่าเชื้อ แต่หากพิจารณาจากความคุ้มค่า คุ้มราคากับวิธีการป้องกันโรคติดต่อ เห็นจะไม่มีวิธีใดที่ดีไปกว่า "การล้างมือ"  เพราะว่ามือเป็นอวัยวะที่คนเราใช้สัมผัสกับสิ่งต่างๆ รอบตัวมากที่สุด และนับว่าเป็นพาหะนำโรคที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดอย่างหนึ่ง ซึ่งการล้างมือ  หมายถึง การขัดถูให้ทั่วมือ รวมทั้งช่องลายนิ้วมือ ด้วยสบู่หรือสารเคมีและน้ำ แล้วล้างออกให้สะอาด
 มือนำเชื้อโรคอะไรได้บ้าง?
- โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ เช่น หวัด วัณโรค ไข้หวัดใหญ่ โรคหัด หัดเยอรมัน นอกจากจะติดต่อผ่านการหายใจเอาเชื้อโรคเข้าไป ยังสามารถติดต่อได้จากการที่มือสัมผัสกับสิ่งของเครื่องใช้ หรือสิ่งคัดหลั่งของผู้ป่วย (น้ำมูก น้ำลาย เสมหะ เลือด) 
- โรคติดต่อระบบทางเดินอาหาร เช่น ท้องเสีย อุจจาระร่วง อหิวาหตกโรค อาหารเป็นพิษ ไข้เอนเทอริค (บิดมีตัว) โรคพยาธิชนิดต่างๆ โรคตับอักเสบ ชนิด เอ การติดต่อเกิดจากการที่มือปนเปื้อนเชื้อเหล่านั้นแล้วหยิบจับอาหารกินเข้าไป
- โรคติดต่อจากการสัมผัสโดยตรง เช่น โรคตาแดง โรคเชื้อรา แผลอักเสบที่ผิวหนัง หิด โรคเริม โดยการติดต่อจากมือไปสัมผัสแผล ฝี หนอง โดยตรง แล้วมาสัมผัสกับส่วนต่างๆ ของร่างกาย 
- โรคติดต่อที่รุนแรง เช่น โรคไข้หวัดมรณะ (SARS) โรคไข้หวัดนก การติดต่อเกิดจากการรับเชื้อในระบบทางเดินหายใจ หรือมือไปสัมผัสกับสิ่งคัดหลั่งต่างๆ (น้ำมูก น้ำลาย เสมหะ เลือด) ของผู้ป่วยและสัตว์ปีกที่ป่วยเป็นโรคไข้หวัดนก
 ควรจะล้างมือเมื่อไหร่?
- หลังการไอ จาม หรือสั่งน้ำมูก
 - หลังออกจากห้องน้ำ
- ก่อนและหลังสัมผัสผู้ป่วย
- ก่อนและหลังการเตรียมและป้อนอาหารให้เด็ก
- ก่อนหยิบและรับประทานอาหาร
- หลังการสัมผัสสัตว์ทุกชนิด
 การล้างมือให้สะอาดอย่างถูกวิธีทำได้ดังนี้
 
๑. ฟอกฝ่ามือ
๒. ฟอกง่ามนิ้วมือด้านหน้า
๓. ฟอกหลังมือและง่ามนิ้ว
๔. ฟอกนิ้วละข้อนิ้วมือด้านหลัง
๕. ฟอกนิ้วหัวแม่มือ
๖. ฟอกปลายนิ้วมือ
๗. ฟอกรอบข้อมือ
ควรทำอย่างน้อย ๑๐-๓๐ วินาที ต่อครั้ง
 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการล้างมือ
- การล้างมืออย่างถูกวิธีร่วมกับการใช้ผ้าเช็ดมือที่สะอาดทุกครั้ง สามารถลดการติดเชื้อในโรงพยาบาลได้ 50%
- ลดภาวะการเจ็บป่วยได้ 43%
- ลดจำนวนเชื้อโรคได้ 28%
- กระตุ้นผู้ร่วมงานได้ 38%
- เพิ่มความปลอดภัยและความพึงพอใจได้ 16%
ดังนั้นทุกคนจึงมีควรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการล้างมืออย่างถูกวิธี เห็นความสำคัญและตระหนักถึงการล้างมืออยู่เสมอ รวมทั้งมีพฤติกรรมการล้างมืออย่างเหมาะสม จะสามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อได้ 

С < ศันสนีย์ แก้วกิตติคุณ >
ѹ : 20มีค.57 : 13:59:54