มีสิทธิ์สอบ_ตน.พนักงานขับรถยนต์(รถไฟฟ้า)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชัวคราวเงินบำรุง(รายวัน)ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์(รถไฟฟ้า)

ไฟล์แนบ Download
ประกาศโดย < นงค์นุช ดวงภูมิเมศ >
วันที่ : 20กพ.67 เวลา : 10:12:10