รับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง ดังนี้
  1. ตําแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ
  2. ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  3. ตําแหน่งนักรังสีการแพทย์
  4. ตําแหน่งนิติกร
  5. ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ
Download
ประกาศโดย < เอกชัย โพธินันทวงศ์ >
วันที่ : 8ธค.57 เวลา : 09:55:26