รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่๑ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่๑ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ
ประกาศโดย < เอกชัย โพธินันทวงศ์ >
วันที่ : 14สค.56 เวลา : 11:51:01