รับสมัครลูกจ้างชัวคราว รายวัน ตน.พนง.ช่วยเหลือคนไข

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง รายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา
ประกาศโดย < ชลทิชา เอกทรัพย์ >
วันที่ : 27สค.63 เวลา : 10:08:19