มีสิทธิ์สอบ_พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (การพยาบาล)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานที่กลุ่มการพยาบาล) และตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด)

ไฟล์แนบ Download
ประกาศโดย < นัฐพร อิ่มทรัพย์ >
วันที่ : 17มค.66 เวลา : 16:54:55