รับสมัคร_ตน.พยาบาลวิชาชีพ (งานการพยาบาลชุมชน)

ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน) จำนวน 1 อัตรา

ไฟล์แนบ Download
ประกาศโดย < นัฐพร อิ่มทรัพย์ >
วันที่ : 18พค.64 เวลา : 10:37:56