รับสมัคร_ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 2 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ปฏิบัติงานที่กลุ่มการพยาบาล) 1 อัตรา และตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา

ไฟล์แนบ Download
ประกาศโดย < นัฐพร อิ่มทรัพย์ >
วันที่ : 5มค.65 เวลา : 10:27:27