สมัครโควต้าทันตแพทย์ประจำบ้านประจำปี 2562

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครโควต้าทันตแพทย์ประจำบ้านประจำปี 2562
-สาขาวิทยาเอนโดดอนท์
-ให้ติดต่อที่ คุณวรรณศิริ,ทพญ.ณัฐฐา ทวีศักษ์ ,ทพญ.อัมพวรรณ สถิรเจริญกุล
-โทร.034 542031, 034 542035 ต่อ 116,117 กลุ่มงานทันตกรรม รพ.มะการักษ์       จ.กาญจนบุรี ภายในวันที่ 12 กันยายน 2561
-ส่ง portfolio แนะนำตัวเอง ภายใน 18 กย. ที่ mkdent2004@yahoo.com
-สอบสัมภาษณ์วันที่ 20 ก.ย. 61 เวลา 13.30น. ที่ห้องประชุม กลุ่มงานค่ะ
ประกาศโดย < วัชระ ลิ้มศฤงคาร >
วันที่ : 6กย.61 เวลา : 16:59:19