ประกาศรายชือผู้ผ่านฯครั้งที1ตน.นักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 

ไฟล์แนบ Download
ประกาศโดย < ชลทิชา เอกทรัพย์ >
วันที่ : 14กค.64 เวลา : 15:57:28