รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งผอก.รพสต.(เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งผอก.รพสต.(เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

ไฟล์แนบ Download
ประกาศโดย < บุลวัชร์ ลิขิตวัฒนเศรษฐ >
วันที่ : 10มิย.67 เวลา : 08:55:11