รับย้าย_ข้าราชการตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล

รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) สังกัดโรงพยาบาลมะการักษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

ไฟล์แนบ Download
ประกาศโดย < นัฐพร อิ่มทรัพย์ >
วันที่ : 8สค.66 เวลา : 13:36:44