รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการดังนี้
  1. นักเวชศาสตร์สื่อความหมายปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
  2. นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง
  3. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
  4. นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
  5. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 1 ตำแหน่ง
  6. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน 1 ตำแหน่ง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
ประกาศโดย < เอกชัย โพธินันทวงศ์ >
วันที่ : 7สค.57 เวลา : 16:52:33