ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ระบบผ

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กำลังการผลิต ๑๐๕ กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ  
С < ขนิษฐา เล่าทรัพย์ >
ѹ : 3พค.67 : 10:59:19