ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง (165 ตร.ม.) แบบเลขที่ 11078 โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

С < กัญจน์ณิชา ชลศฤงคาร >
ѹ : 27ธค.65 : 23:01:55