ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมี

ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติ พร้อมน้ำยา ของโรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ด้วยวิธีประกาวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

С < กัญจน์ณิชา ชลศฤงคาร >
ѹ : 21กพ.67 : 15:44:23