ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาทาสีอาคาร

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาทาสีอาคารวิเคราะห์และบำบัดโรค, อาคารผู้ป่วยในและหออภิบาลผู้ป่วยหนัก และอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พร้อมทางเดินเชื่อมอาคาร ของโรงพยาบาลมะการักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

С < กัญจน์ณิชา ชลศฤงคาร >
ѹ : 23มค.66 : 19:43:28