ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบเน๊ตเวิร์คเส

จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบเน็ตเวิร์คเสมือน และติดตั้งจุดกระจายไวไฟ ของโรงพยาบาลมะการักษ์ 
С < ขนิษฐา เล่าทรัพย์ >
ѹ : 18มค.66 : 16:11:55