ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาปรับปรุง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 5 หน่วยงาน อาคารผู้ป่วยในและหออภิบาลผู้ป่วยหนักของโรงพยาบาลมะการักษ์จังหวัดกาญจนบุรี

С < กัญจณ์ณิชา ชลศฤงคาร >
ѹ : 17พค.67 : 09:23:53