ร่างประกาศจังหวัดกาญจนบุรี ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและ

ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ พร้อมระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางไกลและเครื่องมือตรวจหัวใจสมอง และเครื่องพยุงชีพชั้นสูง จำนวน 1 คัน 
С < ขนิษฐา เล่าทรัพย์ >
ѹ : 6มิย.67 : 13:46:00