ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน 
С < ขนิษฐา เล่าทรัพย์ >
ѹ : 17พค.67 : 09:28:03