ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาปรับปรุง

ประกาศเพื่อเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาปรับปรุง Ward ผู้ป่วยใน ชั้น ๒ ชั้น ๓ อาคารอุบัติเหตุและบำบัดรักษา โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี

С < กัญจณ์ณิชา ชลศฤงคาร >
ѹ : 21พค.67 : 11:35:21