ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงทาสี พร้อมซ่อมแซมอาคาร

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาปรับปรุงทาสี พร้อมซ่อมแซมอาคารพักแพทย์ 20 ยูนิต (แบบเลขที่ 8840) ของโรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

С < กัญจน์ณิชา ชลศฤงคาร >
ѹ : 1กพ.66 : 22:17:26