ร่างประกาศจังหวัดกาญจนบุรี จ้างเหมาตรวจเอกซเรย์คอม

จ้างเหมาตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ชนิดไม่น้อยกว่า 128 Slices (ครั้งที่ 2)
С < ขนิษฐา เล่าทรัพย์ >
ѹ : 18มค.66 : 15:27:25