ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กำลังการผลิต ๑๐๕ กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ  
С < ขนิษฐา เล่าทรัพย์ >
ѹ : 20กพ.67 : 10:03:39