ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องจ่ายแก๊สพร้อมสายระบบอุ่นแก๊ส จำนวน ๑ เครื่อง         
С < ขนิษฐา เล่าทรัพย์ >
ѹ : 20มีค.67 : 11:56:56