ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาก่อสร้างรั้วรอบอาคาร บริเวณอาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกรและทันตแพทย์ 88 ยูนิต ของโรงพยาบาลมะการักษ์

С < กัญจน์ณิชา ชลศฤงคาร >
ѹ : 23มค.66 : 19:30:16