ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย

ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกร์ปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนก พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน ๑๔ เตียง
С < ขนิษฐา เล่าทรัพย์ >
ѹ : 14มีค.67 : 09:44:17