ร่างประกาศจังหวัดกาญจนบุรี ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เค

ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องล้างกล้องส่องตรวจแบบอัตโนมัติชนิดไม่น้อยกว่า 1 หัว จำนวน ๑ เครื่อง
С < ขนิษฐา เล่าทรัพย์ >
ѹ : 10มิย.67 : 14:10:14