ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนั

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ส่วนบริการผู้ป่วย และหอผู้ป่วย 
С < ขนิษฐา เล่าทรัพย์ >
ѹ : 5มิย.67 : 13:59:18