ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกร์ปรับด้วย ไฟฟ้าราวปีกนก พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน ๑๔ เตียง 
С < ขนิษฐา เล่าทรัพย์ >
ѹ : 14มีค.67 : 09:47:02