ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องจี้ตัดและห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหารด้วยไฟฟ้า และ         ก๊าซอาร์กอนชนิดควบคุมความลึก จำนวน ๑ เครื่อง
С < ขนิษฐา เล่าทรัพย์ >
ѹ : 24พค.67 : 17:41:49