ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง ประกวดราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-----------------------------

ประกาศโดย < ขนิษฐา เล่าทรัพย์ >
วันที่ : 5พย.61 เวลา : 12:35:47