ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงขยะ

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้าน รายการถุงขยะด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
---------------------------------------


แนบไฟล์ Download
ประกาศโดย < ขนิษฐา เล่าทรัพย์ >
วันที่ : 9พย.61 เวลา : 10:02:08