ร่างประกาศ จ้างเหมาตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

ร่าง
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง ประกวดจ้างเหมาตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ของโรงพยาบาลมะการักษ์
-------------------------


แนบไฟล์ Download
ประกาศโดย < ขนิษฐา เล่าทรัพย์ >
วันที่ : 13พย.61 เวลา : 15:00:32