ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจเอกซเรย์คอม

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
----------------------------


แนบไฟล์ Download
ประกาศโดย < ขนิษฐา เล่าทรัพย์ >
วันที่ : 26พย.61 เวลา : 14:43:19