ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด

ร่าง
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีด ผ้าที่ใช้กับผู้ป่วยทุกประเภท
----------

ประกาศโดย < ขนิษฐา เล่าทรัพย์ >
วันที่ : 2ธค.61 เวลา : 13:49:17