ประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด ผ้าท

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด ผ้าที่ใช้กับผู้ป่วยทุกประเภท และผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
------------------------

แนบไฟล์ Download
ประกาศโดย < ขนิษฐา เล่าทรัพย์ >
วันที่ : 4ธค.61 เวลา : 11:31:33