ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ จังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ้างปรับปรุงห้องทำงานชั้น 4
ของอาคารอุบัติเหตุและบำบัดรักษา ของโรงพยาบาลมะการักษ์


แนบไฟล์ Download
ประกาศโดย < สุดาพร แป๊ะแก้ว >
วันที่ : 11ธค.61 เวลา : 08:53:27