ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
---------------------------------


แนบไฟล์ Download
ประกาศโดย < ขนิษฐา เล่าทรัพย์ >
วันที่ : 21ธค.61 เวลา : 15:49:31