ประกาศ เผยแพร่แผน เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาต

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดกลาง
       จำนวน 1 เครื่อง
-------------------------------


แนบไฟล์ Download
ประกาศโดย < ขนิษฐา เล่าทรัพย์ >
วันที่ : 21ธค.61 เวลา : 15:56:47