ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคล

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
ประกวดราคาซื้อ  ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระดับความคมชัดสูง 3 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ประกาศโดย < ขนิษฐา เล่าทรัพย์ >
วันที่ : 4มค.62 เวลา : 15:13:35