ประกาศ ประกวดราคาซื้อ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปร


ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
ประกวดราคาซื้อ  ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดกลาง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แนบไฟล์ Download
ประกาศโดย < ขนิษฐา เล่าทรัพย์ >
วันที่ : 4มค.62 เวลา : 15:15:44