ประกาศผู้ชนะงานจ้างฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนกระเบื้อง ซ่อมฝ้าฉาบเรียบพร้อมทาสี ของงานสูติ-นรีเวช ห้องพิเศษ 4
 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


แนบไฟล์ Download
ประกาศโดย < สุดาพร แป๊ะแก้ว >
วันที่ : 11มค.62 เวลา : 13:42:57