ประกาศ ร่างประกาศประกวดราคางานก่อสร้างฯ

ประกาศ ร่างประกาศ และร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานชั้น ๕ ของอาคารอุบัติเหตุและบำบัดรักษา ของโรงพยาบาลมะการักษ์

แนบไฟล์ Download
ประกาศโดย < ปรีชา ปากคำ >
วันที่ : 17มค.62 เวลา : 17:06:10