ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
ประกวดราคา   จ้างเหมาบริการซัก อบ รีด ผ้าที่ใช้กับผู้ป่วยทุกประเภท และผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------


แนบไฟล์ Download
ประกาศโดย < ขนิษฐา เล่าทรัพย์ >
วันที่ : 30มค.62 เวลา : 16:05:36