ประกาศ ประกวดราคางานก่อสร้างฯ

ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานชั้น ๕ ของอาคารอุบัติเหตุและบำบัดรักษา ของโรงพยาบาลมะการักษ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แนบไฟล์ Download
ประกาศโดย < ปรีชา ปากคำ >
วันที่ : 23มค.62 เวลา : 10:47:23