ประกาศผู้ชนะฯ ประกวดราคาฯ จ้างปรับปรุงห้องทำงานฯ

ประกาศผู้ชนะฯ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานชั้น ๕
ของอาคารอุบัติเหตุและบำบัดรักษา ของโรงพยาบาลมะการักษ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แนบไฟล์ Download
ประกาศโดย < ปรีชา ปากคำ >
วันที่ : 8กพ.62 เวลา : 17:24:10